قیمت اصلی 15,421,000تومان بود.قیمت فعلی 10,008,000تومان است.